Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor of bescherming en waarborg van deze website. Zuiderweg Erfgoed verleent u hierbij toegang tot de website.

Omdat de informatie op deze website uitsluitend is bedoeld als algemene informatie, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Deze website behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Zuiderweg Erfgoed spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling door Zuiderweg Erfgoed.

Disclaimer

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op deze website liggen bij Zuiderweg Erfgoed.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zuiderweg Erfgoed, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Herformulering disclaimer

Deze disclaimer of waarborg van tijd tot tijd opnieuw geformuleerd.