Thuis

Thuis

Thuis: erfgoed bewaren en doorgeven

Uit tradtie bewaren Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse gemeenschapen hun erfgoed. Sommige families koesteren hun erfgoed om het door te geven aan hun kinderen of kleinkinderen of andere familieleden. Omdat ze dat al van generatie op generatie doen.

Deze gemeenschappen hechten namelijk er grote waarde aan en noemen dit erfgoed poesaka of pusaka.

Deze naam werd in 2007 bedacht door Marjolein van Asdonck de toenmalige hoofdredacteur van het tijdschrift Moesson:

om de verhalen van mensen die niet gehoord worden voor het voetlicht te plaatsen

Het bleef niet tot verhalen beperkt, want er werden ook afbeeldingen van voorwerpen opgestuurd. Haar oproep groeide uit tot een vaste rubriek, die in de huidige Moesson wordt voortgezet.

Erfgoed bewaren

De derde en vierde generaties zijn op zoek naar hun identiteit namelijk hun roots. Deze generaties hebben er belangstelling voor en willen er meer over weten. Ze delen hun kennis en verhalen op sociale media. Zo bewaren ze op hun manier het erfgoed van hun voorouders en geven het op hun beurt weer door.

De laatste jaren ontstond ook buiten de Indische en Molukse gemeenschap meer informatie voor dit specifiek en uiteenlopend erfgoed. Bijvoorbeeld de Indische kunst, bellettrie, kookboeken, muziek, films en toneel. Op de bladzijde Achtergrondinformatie lees je hier meer over.

Al lange tijd bewaren bibliotheken en archieven en soms ook musea het erfgoed van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in Nederland. Tegenwoordig ook in Indonesië en elders in de wereld.

Erfgoed delen

Bibliotheken, archieven en musea beperken zich al lang niet meer tot het Compagnies Erfgoed. Ze combineren in hun tentoonstellingen dit erfgoed van de VOC met het Indisch & Moluks erfgoed. Ze willen het complete verhaal aan hun bezoekers vertellen.

Zuiderweg Erfgoed vertelt daarover op de bladzijde Erfgoedbeheer & Erfgoedbehoud over het bewaren en doorgeven van materieel en immaterieel erfgoed. En verwijst daar naar de geschiedenis van de coöperatie Erfgoed Gelderland en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Deze instellingen geven daarmee een eigen invulling aan het bewaren en doorgeven van erfgoed.

Dankzij diverse subsidies kan het Compagnies, Indisch en Moluks erfgoed worden gedigitaliseerd of in 3D opnames vastgelegd. Om het vervolgens op internet toegankelijk te maken. Bovendien maakt het niet uit of de raadpleger op internet in Nederland of Indonesië woont. Het Compagnies, Indisch en Moluks erfgoed is daarom voor iedereen, waar dan ook, onder handbereid op de bladzijde Links naar websites.

Erfgoed bewaren en doorgeven

Zuiderweg Erfgoed informeert belangstellenden over het erfgoed van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, het Indisch en Moluks erfgoed en het Surinaams Javaans erfgoed. Evenals over het bewaren en het doorgeven van dit erfgoed.

Met Humphrey de la Croix heeft Zuiderweg Erfgoed het borgingsplan Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie geschreven. Dit borgingsplan is op 12 november 2022 bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

logo kenniscentrum immaterieel erfgoed nederland

Zuiderweg Erfgoed vindt het belangrijk dat goed voor erfgoed wordt gezorgd. Bovendien dat erfgoed wordt geborgd. Want door goed met erfgoed om te gaan, heeft erfgoed toekomst.

logo-ze-erfgoed-heeft-toekomst

Zuiderweg Erfgoed: thuis

Zuiderweg Erfgoed: samenwerking

Sinds een aantal jaren heeft Zuiderweg Erfgoed dan ook een samenwerkingsverband met de Stichting Indisch Erfgoed.

logo-stichting-indisch- erfgoed