Thuis

Thuis

Erfgoed bewaren en doorgeven

Uit traditie bewaren Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse gemeenschappen hun erfgoed. Sommige families koesteren hun erfgoed om het door te geven aan hun kinderen of kleinkinderen of andere familieleden. Omdat ze dat al van generatie op generatie doen.

Deze gemeenschappen hechten namelijk er grote waarde aan en noemen dit erfgoed poesaka of pusaka.

Deze naam werd in 2007 bedacht door Marjolein van Asdonck de toenmalige hoofdredacteur van het tijdschrift Moesson:

om de verhalen van mensen die niet gehoord worden voor het voetlicht te plaatsen

Het bleef niet tot verhalen beperkt, want er werden ook afbeeldingen van voorwerpen opgestuurd. Haar oproep groeide uit tot een vaste rubriek, die in de huidige Moesson wordt voortgezet.

De derde en vierde generaties zijn op zoek naar hun identiteit namelijk hun roots. Deze generaties hebben er belangstelling voor en willen er meer over weten. Ze delen hun kennis en verhalen op sociale media. Zo bewaren ze op hun manier het erfgoed van hun voorouders en geven het op hun beurt weer door.

De laatste jaren ontstond ook buiten de Indische en Molukse gemeenschap meer belangstelling voor dit specifiek en uiteenlopend erfgoed. Bijvoorbeeld de Indische kunst, bellettrie, kookboeken, muziek, films en toneel.

Al lange tijd bewaren bibliotheken en archieven en soms ook musea het erfgoed van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in Nederland. Tegenwoordig ook in Indonesië.

Erfgoed delen

Bibliotheken, archieven en musea beperken zich al lang niet meer tot het Compagnies Erfgoed. Ze combineren in hun tentoonstellingen dit erfgoed van de VOC met het Indisch & Moluks erfgoed. Ze willen het complete verhaal aan hun bezoekers vertellen. Deze instellingen geven daarmee een eigen invulling aan het bewaren en doorgeven van erfgoed.

Dankzij diverse subsidies kan het Compagnies, Indisch en Moluks erfgoed worden gedigitaliseerd of in 3D opnames vastgelegd. Om het vervolgens op internet toegankelijk te maken. Bovendien maakt het niet uit of de raadpleger op internet in Nederland of Indonesië woont. Het Compagnies, Indisch en Moluks erfgoed is daarom voor iedereen, waar dan ook, onder handbereik.

Erfgoed op Zuiderweg Erfgoed

Wat doet Zuiderweg Erfgoed?

Zuiderweg Erfgoed informeert belangstellenden over het erfgoed van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, het Indisch en Moluks erfgoed en het Surinaams Javaans erfgoed. Evenals over het bewaren en het doorgeven van dit erfgoed.

Met Humphrey de la Croix heeft Zuiderweg Erfgoed het borgingsplan Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie geschreven. Dit borgingsplan is op 12 november 2022 bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

logo kenniscentrum immaterieel erfgoed nederland

Zuiderweg Erfgoed vindt het belangrijk dat goed voor erfgoed wordt gezorgd. Dat erfgoed wordt geborgd. Want door goed met erfgoed om te gaan, heeft erfgoed toekomst.

Samenwerkingsverband

Sinds een aantal jaren heeft Zuiderweg Erfgoed dan ook een samenwerkingsverband met de Stichting Indisch Erfgoed.

indisch erfgoed bewaren